Working on the website – nice to do / bad for my shoulder.

Today while the sun is shining here in Holland and everyone seem to forgot that there is something like Corona, I prefer to stay inside. Working on my website. Very nice to do, but if my shoulder could talk, it won’t agree. It hurts (yes there is a story behind that, but not now 🙂).

For me it is a bit complicated to find everything in the website. Also the slowness of my site of which I still not have found what the cause herefore is.

I like WordPress, but in the editing part is changing a lot. So when you don’t have an IT education and you were born before 2000, it is quite a challenge. It feels like a puzzle.

But I know myself, i will find it and get it in time in the way I want it to be.

I have a lot of ideas, it seems that I have already a good website, but it only shows my work and a blog in dutch. So things have to change here to get more public to this site.

As I said I like a challenge. I am curious where i will be next year, same time. I am a dutch girl (I think girl, but my age will say something different) so I don’t have an illusion that my English will be perfect – more important is that we understand each other. I don’t want to waste time.

My blog will be under the name: Mariska’s diary. Here I will give an inside of my daily life. If you are curious and want to join me in this journey, your are welcome

Subscribe to my diary

Vandaag, terwijl de zon hier in Nederland schijnt en iedereen lijkt te vergeten dat er zoiets is als Corona, blijf ik liever binnen. Bezig met mijn website. Heel leuk om te doen, maar als mijn schouder kon praten, was ik het er niet mee eens. Het doet pijn (ja, daar zit een verhaal achter, maar nu niet 🙂).

Voor mij is het een beetje ingewikkeld om alles op de website te vinden. Ook de traagheid van mijn site waarvan ik nog steeds niet heb gevonden wat de oorzaak hiervoor is.

Ik hou van WordPress, maar in het bewerkingsgedeelte verandert er veel. Dus als je geen IT-opleiding hebt en je bent geboren voor 2000, is dat een behoorlijke uitdaging. Het voelt als een puzzel.

Maar ik ken mezelf, ik zal het vinden en op tijd krijgen zoals ik het wil.

Ik heb veel ideeën, het lijkt erop dat ik al een goede website heb, maar het laat alleen mijn werk en een blog in het nederlands zien. Hier moeten dus dingen veranderen om meer publiek op deze site te krijgen.

Zoals ik al zei, ik hou van een uitdaging. Ik ben benieuwd waar ik volgend jaar zal zijn, tegelijkertijd. Ik ben een nederlands meisje (ik denk meisje, maar mijn leeftijd zal iets anders zeggen), dus ik heb niet de illusie dat mijn Engels perfect zal zijn – belangrijker is dat we elkaar begrijpen. Ik wil geen tijd verspillen.

Mijn blog staat onder de naam: Mariska’s dagboek. Hier geef ik een kijkje in mijn dagelijkse leven. Als je nieuwsgierig bent en met me mee wilt op deze reis, ben je welkom.

Op de hoogte blijven van mijn dagboek kan via deze link.

close

Subscribe to my dairy.